طراحی لوگو شیرینی سنتی گلابتون

۱۰ خرداد | امضا قرارداد با شیرینی سنتی گلابتون

امضا قرارداد با شیرینی سنتی گلابتون جهت طراحی لوگو در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی لوگو  شیرینی سنتی گلابتون به طراحان برتر سپرده شد

مطالب مرتبط