طراحی لوگو صالح کاران

۱۵ آذر | امضا قرارداد طراحی لوگو صالح کاران

شرکت صالح کاران یکی از شرکت بزرگ در زمینه راهسازی و معدن در کشور می باشد. شرکت صالح کاران داران سابقه دیرینه بوده و هم اکنون قصد دارم واحد بازرگانی خود را بیش از پیش فعال نماید. لوگو جدید شرکت بازرگانی صالح کاران در کانون طراحان برتر طراحی خواهد شد. قرار است سایر طراحی های این شرکت نیز به کانون طراحان برتر سپرده شود.

مطالب مرتبط