طراحی لوگو نمایندگی زیبایی ایران خودرو

۱۳ آبان| امضا قرارداد طراحی لوگو با نمایندگی زیبایی ایران خودرو

امضا قرارداد با نمایندگی زیبایی ایران خودرو جهت طراحی لوگو فارسی و انگلیسی در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی لوگو نمایندگی زیبایی ایران خودرو   به طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط