طراحی لوگو و پوستر شرکت قطعات یدکی صداقت

۱۴ اسفند | امضا قرارداد با شرکت صداقت

امضا قرارداد با شرکت قطعات یدکی صداقت به منظور طراحی لوگو و پوستر در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی لوگو و طراحی پوستر شرکت قطعات یدکی صداقت به طراحان برتر سپرده شد

مطالب مرتبط