طراحی لیبل آبمعدنی جدید DIDI

۱۹   اسفند | طراحی لیبل جدید DIDI

یکی از شرکت های خوشنام در زمینه عرضه آبمعدنی در کشور ، شرکت DIDI می باشد. محصولات این شرکت با شیشه های اختصاصی و نام DIDI Water در بازار شناخته می شوند. این شرکت بطری جدیدی را قصد دارد به بازار ارائه نماید. لیبل جدید این شرکت در کانون طراحان برتر طراحی خواهد شد.

مطالب مرتبط