طراحی لیبل روغن کنجد

  • ۲۵ اردیبهشت | طراحی لیبل روغن کنجد

یکی از شرکت هایی که سال گذشته طراحی لوگو آن توسط کانون طراحان برتر طراحی شده بود، شرکت شاتک یزد بود. امسال نیز طراحی لیبل روغن کنجد این شرکت به کانون طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط