طراحی لیبل نوشیدنی خزرنوش

۱۲ تیر | طراحی لیبل خزر نوش

شرکت خزر نوش یک شرکت نوظهور در زمینه آب میوه های خاص در کشور می باشد. این کارخانه در استان مازندران می باشد. طراحی لیبل محصولات این شرکت به کانون طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط