طراحی لیبل نوشیدنی ماجو

۲۸ آذر | امضا قرارداد طراحی لیبل ماجو

یکی از شرکت های معتبر در زمینه تولید و بازرگانی نوشیدنی های طعم دار در کشور شرکت سرما سنج پارس (سپکو) می باشد. این شرکت نوشیدنی ماجو و جوانی را در بازارهای مختلف عرضه می نماید. براساس قراردادی طراحی لیبل نوشابه ماجو در کانون طراحان برتر آغاز گردید. بزودی از این طرح ها رونمایی می گردد.

مطالب مرتبط