طراحی لیبل های جدید محصولات سحر

۲۸ اسفند | طراحی لیبل محصولات سحر

شرکت شکوفه سحر همدان در سال ۹۷ طراحی لیبل محصولات خود را به کانون طراحان برتر سپرد. امسال نیز طراحی لیبل های جدید ادویه های سبد چین به کانون طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط