طراحی نبات جولان

۰۳ مهر | طراحی بسته بندی نبات

در ماه گذشته طراحی پولکی های شرکت ایران باستان با نام تجاری جولان در کانون طراحان برتر انجام شد. هم اکنون سفارش جدیدی جهت طراحی نبات های این شرکت به کانون طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط