طراحی و تولید برچسب کالا شرکت شهد سلامت حکیم

۱۶ خرداد | امضا قرارداد با شرکت شهد سلامت حکیم

امضا قرارداد با شرکت شهد سلامت حکیم جهت طراحی و تولید برچسب کالا در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی و تولید برچسب کالا شرکت شهد سلامت حکیم به طراحان برتر سپرده شد

مطالب مرتبط