طراحی و تولید بسته بندی شرکت تفتان پارت ایرانیان

۱۱ اردیبهشت | امضا قرارداد با شرکت تفتان پارت ایرانیان

امضا قرارداد با شرکت تفتان پارت ایرانیان جهت طراحی کاتالوگ نمایشگاهی در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی و تولید بسته بندی  شرکت تفتان پارت ایرانیان به طراحان برتر سپرده شد

مطالب مرتبط