طراحی پوستر شرکت کاله

۱۱ مرداد | امضا قرارداد چهارم طراحی پوستر با شرکت کاله

امضا قرارداد با شرکت کاله به منظور طراحی پوستر  محصولات جدید کاله در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین طراحی و چاپ پوستر ژله کاله به طراحان برتر سپرده شد

kale3443

مطالب مرتبط