طراحی کاتالوگ آپ

۲ آبان | طراحی جنرال کاتالوگ شرکت آپ

شرکت آپ به عنوان یک شرکت فعال در زمینه فناوری اطلاعات در ایران شناخته می شود. طراحی ساک دستی و بروشور این شرکت در کانون طراحان برتر انجام شده بود. هم اکنون طراحی کاتالوگ اصلی شرکت آپ نیز در کانون طراحان برتر انجام خواهد شد.

مطالب مرتبط