طراحی کاتالوگ و بروشور شرکت تفتان پارت ایرانیان

۲ اردیبهشت | امضا قرارداد با شرکت تفتان پارت ایرانیان

امضا قرارداد با شرکت تفتان پارت ایرانیان جهت طراحی کاتالوگ نمایشگاهی و چاپ در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی کاتالوگ و چاپ نمایشگاهی شرکت تفتان پارت ایرانیان به طراحان برتر سپرده شد

مطالب مرتبط