طراحی کاتالوگ و بروشور شرکت کاسپین

۷ آبان| امضا قرارداد با شرکت کاسپین

امضا قرارداد با شرکت کاسپین جهت طراحی کاتالوگ و بروشور در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی کاتالوگ و طراحی بروشور شرکت کاسپین به طراحان برتر سپرده شد

مطالب مرتبط