طراحی یخچال نارسیس

۲۰ شهریور | طراحی تبلیغاتی یخچال نوشیدنی

یکی از شرکت قدیمی در زمینه تولید یخچال های صنعتی در کشور ، شرکت ایران سرما می باشد. طراحی بدنه یخچال های این شرکت به کانون طراحان برتر سپرده شد

مطالب مرتبط