عکاسی سایپا یدک

۱۴ اسفند | عکاسی صنعتی قطعات یدکی

یکی از بزرگترین شرکت ها در زمینه توزیع قطعات یدکی ، شرکت سایپا یدک می باشد. عکاسی صنعتی از برخی قطعات این شرکت در کانون طراحان برتر صورت خواهد پذیرفت.

مطالب مرتبط