عکاسی صنعتی کافه شیراز

۱۳ اردیبهشت | امضا قرارداد عکاسی صنعتی

یکی از کافی شاپ های مدرن در زمینه ساخت مزه های جدید در ایران ، کافی شاپ شیراز می باشد. عکاسی صنعتی و تبلیغاتی از محصولات جدید این کافی شاپ، به این کانون طراحی و تبلیغات سپرده شد.

مطالب مرتبط