مشخصه‌های یک پوستر ایده آل و استاندارد

پوسترهایی که طراحی می‌شوند بدین جهت که حداکثر بیننده را به سوی خویش جلب نمایند بایستی برخوردار از یک سلسله مشخصاتی باشند.

طراحی پوستر هر اندازه با قاعده‌تر باشد نظر مخاطب و مشتری را فراوان‌تر جذب می‌نماید و بایستی قادر باشد در دید نخست مطلب مورد نظر را در فکر مخاطب مشخص سازد تا بیننده به سادگی قادر باشد با پوستر و پیغام آن رابطه ایجاد کند. طراح قادر است با بهره گیری از ایده‌های مبتکرانه به همراه لحاظ نمودن معیارها و اصل‌هایی که در زیر عنوان شده پوستری ایده آل ، زیبا و منحصر به فرد را طراحی کند.

مشخصه‌های یک پوستر ایده آل و استاندارد:

سادگی در طراحی پوسترهای تبلیغاتی: سادگی مولفه‌ای می‌باشد که در بیشتر طراحی‌های ترسیمی به منظور شتاب در فهم معنا و پیام تبلیغاتی به کار گرفته می‌شود. در طراحی پوستر هم سادگی را با به کارگیری کاهش و کاستن در اجزای رنگ و طرح و شکل و متون به وجود می‌آورند. رعایت نکردن سادگی موجب ایجاد ابهام و دشواری در طرح پوستر می‌شود.

وضوح در پوستر تبلیغاتی: واضح بودن و روشنی بدین معنی است  که باید در دید نخست به پوستر ، مخاطب تمامیت و اصل مطلب را درک نماید. به طور خلاصه میشود عنوان نمود که جو و طراحیار پوستر نبایستی نامربوط با مبحث و پیام آن باشد. طراح پوستر بایستی از بیننده و جامعه هدف خویش را شناسایی و به خوبی از آنان آگاه گردند به گونه‌ای که پوستر قادر باشد به سادگی با بیننده رابطه‌ای مستقیم و خوشایند ایجاد نماید و رازآلود و ابهام آمیز نباشد.

گیرایی رنگی در پوستر تبلیغاتی : پوسترها بایستی جال و نافذ باشند تا قادر باشند چشم‌ها را به سمت خود بکشانند. اصلی‌ترین پارامتر گیرایی و نافذی در طراحی پوستر ، رنگ و فام‌ها هستند. طراح بایستی در زمینه‌ی تجارت و صنعت مورد هدف رنگ‌های گیرا و مناسب را بشناسد و از آنان در طراحی بهره بگیرد.

شکل و قالب مطلوب در پوستر تبلیغاتی: گزینش فرم مطلوب باید قبل از شوع طراحی پوستر انجام گیرد. چارچوب و قاب کلی چارچوبی اخباری می‌باشد و هر اندازه کم قطرتر و درازتر باشد واقعه پر شتاب و پر حدت به بیننده انتقال می‌گردد و یا به عبارتی رایج‌ترین و عرفی‌ترین چارچوب و قاب در پوستر همان چارچوب و قاب کلی می‌باشد. فرم و قالب مسطح چارچوبی راکد و آرمیده که شتابی به منظور منتقل طراحین پیغام ندارد. مطالب و محتوای داستانی ، دینی و طبیعتی را می‌شود در فرم این نوع چارچوب جای گیرند. چارچوب و قاب چهار گوش حالتی صمیمی و مردم سالارانه را القا می‌کند. این نوع چارچوب و قاب در جهت مباحثی مثل اطلاح و آرامش و موضوعات مربوط به بچه‌ها و خانواده‌ها مطلوب می‌باشد.

کمپوزیسیون: همانند قالب و رنگ ، جای گیری مطلوب و هماهنگ اجزای گرافیکی در پوستر احتیاج به آگاهی و شناخت طراح با آشنایی قالب و چارچوب و ترکیب بندی مطلوب می‌باشد. ترکیب بندی درخور و مطلوب قالب باید در چارچوب و به شکلی باشد که یک طراحی یکه و یکپارچه را یادآوری نماید و زیبا باشد. دسته‌ای از رنگ‌ها به همراه هم طاهر و نمایی شکیل و جذاب را عرضه می‌نمایند و یا بالعکس. طراح با دانش و تجربه روان شناختی خویش باید به گونه‌ای صحیح و بی‌نظیر رنگ‌های مورد نظر را گزینش نماید. به طور کلی شخصی که با هماهنگی رنگ‌ها و تشابه  و مغایرت آنان آگاهی نداشته باشد ، قادر نخواهد بود طراح حرفه‌ای شود.

همبستگی و تمامیت در پوستر تبلیغاتی: نبود افتراق و نا به سامانی در قالب و اجزای گرافیکی پوستر به گونه‌ای که طرح کامل و یکه‌ای را به خاطر آورد. یک پوستر ایده آل و استاندارد با عناصرش چینش صحیحی خواهد داشت. هر مطلب و مبحثی چینش خاص خود را دارا می‌باشد.

اندیشه مبتکرانه در پوستر تبلیغاتی خلاقانه : به این معنی است که طراحی مبتنی بر اندیشه‌های خلاقانه باشد و مشتری را بعد از درک و استنباط آن اندیشه ایجاد نماید. این اندیشه خلاقانه فاکتور گیرایی و نافذی را در پوستر توسعه داده و سبب به یاد ماندنی شدن آن می‌شود.

اجرای مطلوب در پوستر تبلیغاتی: اجرای مطلوب و شایسته در طراحی پوستر به این معنی می‌باشد که طرح پایانی فاقد هر گونه کمبود و بی‌نظمی در اجرا باشد و هدف از پوستر به گونه‌ای پسندیده و درخور انجام گرفته باشد. پس از مولفه ایده مبتکرانه ، اصلی‌ترین مولفه اجرای درخور و مطلوب می‌باشد. یک پوستر که اندیشه‌ای مبتکرانه را دارا نمی‌باشد ولی برخوردار از اجرای شایسته و خوب می‌باشد به درجاتی خوب‌تر از پوستری است که اندیشه خلاقانه مطلوب ولی اجرای ضعیف و ناقصی در خود دارد می‌باشد. طراحی پوستر می تواند یک بسته بندی جدید را به درستی و زیباتر معرفی نماید.

مطالب مرتبط