مفاهیم کاربردی و دیکشنری تبلیغات

در زمینه تبلیغ و معرفی کالاها توسط شرکتهای تبلیغاتی معمولاً مفاهیم و اصطلاحاتی استفاده می شود که برای افرادی که در این زمینه تخصصی ندارند نا آشنا و غیر قابل فهم است. در اینجا به کمک دیکشنری تبلیغات ، سه نمونه از آن ها را تشریح می کنیم.

اغلب این اصطلاحات به صورت حروف اختصاری مانند ATL و BTL و TTL مورد استفاده قرار می گیرند. دانستن معانی و مفهوم هر یک از این حروف اختصاری می تواند شما را در تصمیم گیریها کمک کرده و بدانید که به عنوان مثال منظور از تبلیغ ATL چیست یا مفهوم BTL و TTL در تبلیغات به چه معناست و تمایل دارید کدام یک را انتخاب کرده و بر اساس روشی که ممکن است توسط شرکتهای تبلیغاتی مختلف انجام شود شما بتوانید روش و شرکت تبلیغاتی مورد نظر خود را بر گزینید.
به همین منظور در این قسمت شما را با مفاهیم هر یک از این روشهای مطرح شده در بالا آشنا می کنیم.دیکشنری تبلیغات

یک) روش ATL

این روش به معنای (Above The Line) = بالای خط

دو) روش BTL

این روش به معنای (Below The Line) = پائین خط

سه) روش TTL

این روش به معنای (Through The Line) = درون خط

هر سه این روشها درباره یک خط صحبت می کنند. اما مسئله اینجاست که این خط به طور دقیق در کجا قرار دارد؟ عده ای معتقدند شرکتهای تبلیغاتی درآمد خود را در زمانهای گذشته از فرصتهای تبلیغاتی رسانه هایی مانند رادیو و تلویزیون کسب می کردند. رسانه های جمعی در صورتی که کالا و یا خدماتی را تبلیغ کنند به دلیل وسعت و پوشش دهی وسیع و تأثیر گذاری که دارد معمولاً کالا و یا خدمات تبلیغ شده با استقبال بیشتری مواجه خواهد شد و همین موجب افزایش فروش و در نتیجه سودآوری می شود.
بنابراین ، افرادی که مسئولیت حسابداری را بر عهده داشتند در شرکتهای تبلیغاتی خود در دفاتری که میزان سودها را یادداشت می کردند و مورد محاسبه قرار می دادند ، آن دسته از تبلیغاتی که موجب سود زیادی شده است را در قسمت بالای یک خط می نوشتند و تبلیغهایی که نتوانسته موفق شود و سودآور نبوده است را در پائین خط مشخص می کردند و می نوشتند به همین منظور شبکه های ارتباطی که توانسته بودند موجب افزایش فروش و سودآوری شوند را با عنوان ” ATL” یا بالای خط و شبکه ها و رسانه هایی که چندان موفق نبوده اند را با عنوان ” BTL” یا پائین خط نشان می دادند.
در مقابل ، عده ای دیگر معتقدند این خط به معنای جدا کردن سرمایه گذاری بلند مدت از مخارج جاری شرکتهاست. در مدارک و اسنادی که مربوط به سرمایه گذاریهای شرکتها بوده است معمولاً آن دسته از سرمایه گذاریهایی که بلند مدت بوده است را با یک خطی از مخارج عادی و روزانه و جاری شرکتها جدا می کردند. بنابراین ، تولید کنندگان و شرکتهایی که کالا و یا خدمات تولید شده خود را به صورت وسیع از طریق یک رسانه جمعی پر مخاطب تبلیغ می کنند کم کم به سمت برند شدن و تبدیل به یک نام تجاری شدن می روند و این خود یک نوع سرمایه گذاری بلند مدت است و نمی توان انتظار داشت که بسیار سریع سود کلانی را عاید شرکتها کند در حالی که تبلیغات به صورت محدود و در مکانهای خاصی مانند مغازه ها و یا جاهایی که جزئی تر هستند می تواند در کوتاه مدت سودآور باشد و جزو مخارج جاری و روزانه شرکتها به حساب می آیند.
امروزه نیز عده ای معتقدند که این خط به منظور جدا کردن دو زمینه متفاوت در عرصه تبلیغات است . یکی زمانی که هدف از تبلیغات ، اطلاع رسانی به مردم و شکل دهی یک انگیزه در آنهاست و یکی زمانی که هدف از تبلیغات ایجاد شوق در مشتریان جهت خرید از محصول تبلیغ شده است. بنابراین ، تبلیغاتی که در سطح وسیعی انجام می شود و از طریق رسانه های عمومی و جمعی به مردم معرفی می شود را تبلیغات بالای خط یا ATL می گویند و تبلیغاتی که در یک سطح کوچک و محلی صورت می گیرد را تبلیغات پائین خط یا ATL می نامند. هر کدام از دو نوع تبلیغات که انتخاب شود باید متناسب با آن نوع آگهی تبلیغاتی که متفاوت باشد. در تبلیغات بالای خط (ATL )، جنس رسانه و میزان بازتاب آن مورد توجه قرار می گیرد در حالی که در تبلیغات پائین خط (BTL) نحوه واکنش و عکس العمل مشتریان هنگام مواجه با تبلیغات مورد توجه و تمرکز است و بر اساس آن نوع تبلیغات و آگهی تبلیغاتی انتخاب می شود. گاهی به روش بالای خط(ATL) ، روش تبلیغات انبوه و به روش پائین خط (BTL) روش تبلیغات سفارش شده نیز گفته می شود.
اگر شرکت تبلیغاتی به هر دو روش مطرح شده ATL و BTL کار کند و هر دو نوع شیوه تبلیغات را مد نظر داشته باشد به آن شرکتهای تبلیغاتی شرکتهای تبلیغاتی TTL می گویند. این گونه شرکتها معتقدند که در یک شیوه متعادل حرکت می کنند و به هیچ یک از دو روش ATL و BTL گرایش افراطی ندارند.

موارد فوق موضوعاتی در حوزه دیکشنری تبلیغات بودند. اینها جزئی از دیکشنری بازاریابی هستند.

مطالب مرتبط