گروه صنعتی مهستان

۱۸ شهریور| امضا قرارداد طراحی بیلبورد

یکی از مجموعه های پیشرو صنعتی در ایران ، گروه صنعتی مهستان می باشد. تولیدات کارخانجات این شرکت ها ، علاوه بر ایران در کشورهای همسایه توزیع می گردد. طراحی بیلبورد و کاتالوگ جنرال ۱۲۰ صفحه ای این شرکت به کانون طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط