امضا قرارداد با شرکت دریم لوکس

۱۰ بهمن | امضا قرارداد با شرکت دریم لوکس

امضا قرارداد با شرکت دریم لوکس به منظور طراحی بسته بندی و پکیج کلیه محصولات در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی بسته بندی کلیه محصولات شرکت دریم لوکس به طراحان برتر سپرده شد

مطالب مرتبط