طراحی لوگو شرکت حلال صنعتی گلد

۱۰ آذر | امضا قرارداد طراحی لوگو GOLD

یکی از شرکت های معتبر در حوزه حلال رنگ های صنعتی (تینر) ، شرکت گلد می باشد. طراحی لوگو شرکت گلد به کانون طراحان برتر سپرده شده است. پس از این پروژه ، پروژه طراحی لیبل تینر نیز به کانون طراحان برتر سپرده خواهد شد.

مطالب مرتبط