طراحی بسته میوه خشک

۰۸ دی | امضا قرارداد طراحی بسته بندی

یکی از محصولاتی که کمتر طی سالهای اخیر در بازار صنایع غذایی به آن پرداخته می شود اما بازار خوبی برای آن وجود دارد، میوه خشک می باشد. طراحی بسته بندی محصولات شرکتی که برند آن در فرایند ثبت است، طی قراردادی به کانون طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط