طراحی بسته بندی حلوا شکری عدل

۱۳ آبان | طراحی بسته بندی حلوا شکری عدل

یکی از شرکت های جدید در زمینه تولید حوا شکری در کشور شرکت عدل می باشد. تولیدات این شرکت قرار است به زودی تغییراتی در زمینه برندینگ داشته باشد. طراحی لوگو این شرکت در هفته گذشته توسط کانون طراحان برتر طراحی شده بود. هم اکنون طراحی بسته بندی این شرکت به کانون طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط