کمپین تبلیغاتی

کمپین تبلیغاتی از اصطلاحاتی است که در این روزها در محافل علمی و واحدهای بازاریابی و فروش به وفور استفاده می گردد که در بیشتر اوقات نکته ای که مورد توجه قرار می گیرد مباحث مالیکمپین تبلیغاتی می باشد.

شرکت ها بیشتر اوقات به مباحث مالی کمپین تبلیغاتی می پردازند در حالی که ارزیابی کمپین تبلیغاتی معیار اصلی کمپین تبلیغاتی می باشد.

معمولا شرکت ها و سازمانهایی که به صورت روتین و سیستماتیک برنامه‌ های تبلیغاتی وسیعی اجرا می نمایند در اکثر اوقات به صورت تدریجی اثربخشی تبلیغات را درک می نمایند. اما شرکت هایی که تجربه لازم و کافی را ندارند به روی لبه تیغ حرکت می نمایند بیشتر شرکت هایی که در ایران که در بخش طراحی کمپین تبلیغاتی فعال می باشند در بخش های تامین و ارائخ رسانه ها نیز فعال بوده که این خود بخشی از کمپین تبلیغاتی می باشد.

کمپین تبلیغاتی چیست؟ به اختصار کمپین تبلیغاتی برنامه ای است منسجم در بخش های گوناگون تبلیغاتی به همراه اجرا نمودن آن‌ها به شکل یک برنامه منسجم در بخش های گوناگون تبلیغاتی که به همراه اجرا نمودن آن ها به شکل یک برنامه منسجم با رعایت زمان مشخص و مناسب در راستای تاثیر گذاری بهتر و پیشبرد اهداف بازاریابی می باشد، این فعالیت در چند بخش قابل بحث می باشد. کمپین تبلیغاتی معمولا یک روش مدون ثابتی جهت مدیریت و اجرا نداشته اما بر اساس تجربه مشاورین بازاریابی و تبلیغاتی و تصحیح این تجربه ها با متخصصان خارجی معمولا از چند الگو و روش اصلی دنباله روی می‌کنند و با توجه به نوع هدف مدیران یک روش برگزیده می گردد . اما آنچه بیشتر مورد اهمیت می باشد قابلیت اجرا و نوع اجرای مدیر کمپین در برابر بحران های پیش روی یک کمپین می باشد و قابلیت اجرا و نوع اجرای مدیر کمپین تبلیغاتی در برابر بحران های پیش روی یک کمپین می باشد .

همچنین عوامل عدم هماهنگی در بخش های پروژه، رفع موانع، به هم ریختگی زمانی، تغییر افراد فعال در پروژه، تغییر وظایف ابلاغ شده، تغییر ناگهانی نظر مدیران و استراتژی ها و … می باشد. موضوع کمپین تبلیغاتی یک شرکت، برگرفته از برنامه کلی به نام استراتژی تبلیغات یک شرکت و مخصوصا اهداف بازاریابی آن می باشد.

یک برنامه صحیح به عنوان گام اول سبب می شود تا از کوتاهترین و بهینه ترین راه به نتیجه و هدف مورد نظر خواهیم رسید و در یک برنامه صحیح باید به موارد ذیل توجه نمود.

 • بودجه کمپین تبلیغاتی
 • وضع بازار
 • رقبا
 • اهداف کمپینکمپین تبلیغاتی

اجرای یک کمپین تبلیغاتی بی شک هزینه بر است شرکت ها به دلیل کسب نتیجه هزینه های زیادی صرف نمایند همچنین یک کمپین تبلیغاتی بر حسب ارزش و بازده نتایج حاصل از اجرای کمپین مورد ارزیابی قرار می گیرد.

شرکت های کوچک به صورت عادی هیچ بودجه شخصی در ذهن یا در برنامه های خود ندارند و بیشتر بر اساس کاهش فروش است و یا افزایش تولید و انبارهای پر در هر صورت هر برنامه تبلیغاتی بسته به نوع بازار و مخاطبین ممکن است به روش های گوناگون ارائه شود.

یک مسیر استاندارد را می توان این گونه بیان نمود:

 • ارزیابی بازار
 • تعیین اهداف و چشم انداز
 • تعیین بودجه کمپین تبلیغاتی
 • ارائه خلاقیت و ایده های نو
 • انتخاب نوع رسانه با توجه به اهداف
 • طراحی کمپین
 • بازنگری و ارزیابی

در شرکت طراحان برتر یک فرآیند سیستماتیک طراحی  شده تا مشتریان بهترین حالت و بهترین نتیجه را در پیش رو داشته باشند.

 • برنامه ریزی از نظر زمانی کمپین تبلیغ
 • جمع آوری اطلاعات مورد نیاز طراحی کمپین
 • بررسی رفتار مخاطبین، نحوه فعالیت آن ها
 • بررسی هدف های کمپین و تدوین آن ها
 • بررسی رفتار مصرف کنندگان و مخاطبین
 • تدوین چارت Swot
 • تجزیه تحلیل اطلاعات
 • انجام تحقیقات بازار
 • طراحی برنامه کمپین تبلیغاتی
 • ایجاد پیام
 • طراحی گرافیکی
 • تدوین استراتژی های نوین و خلاق
 • ایده پردازی و در نهایت کنترل ارزیابی پروژه