۹ مرحله اجرایی جهت تهیه کمپین تبلیغاتی

به کلیه فعالیت هایی که در خصوص عملیات طراحی شده برای تبلیغ کردن یک صنعت یا کالاهای مربوط به آن را در مدیریت تبلیغات، “برنامه جامع تبلیغاتی Advertising campaign” یا کمپین تبلیغاتی می گویند. اجرای هر “برنامه جامع تبلیغاتی توسط یک “گروه تبلیغاتی” که متشکل از یک کارشناس یا گروه که وظایف دفتر تبلیغاتی را به انجام می رساند، تدوین و انجام می گردد.

یک دفتر تبلیغاتی، که دارای سازمان داخلی است، متشکل از چند مدیریت است، یک ورودی شرح وظایف تبلیغات و یک خروجی برنامه تبلیغاتی دارد. هر برنامه تبلیغاتی بسته به اوضاع و نوع بازار و مخاطبان تبلیغات ممکن است به روش مخصوص به خود تدوین شود.

به طور کلی براساس مدل برنامه ریزی بازاریابی و فروش سیستماتیک، در همه برنامه های تبلیغاتی مراحل مشابهی وجود دارد که عبارتند از :

۱. بررسی بازار

باید مشخص می گردد بازار یا مشتریان کالایی که می خواهیم تبلیغات را در آن انجام دهیم چه خصوصیاتی دارند، عکس العمل رقبای تبلیغاتی با مشاهده و آگاهی از برنامه تبلیغاتی چگونه پیش بینی می شود، سهم بازار Market share فعلی آگهی دهنده چقدر است و چه عواملی را می توان به عنوان عوامل بزرگ و کوچک فهرست کرد که در تعیین استراتژی ارزیابی بازار کاربرد داشته باشد، نیز ممکن است از آمارهای موسسات پژوهشی و تحقیقاتی تبلیغاتی مانند پارک بازاریابی ایران استفاده شود.

۲ . تبیین هدف های تبلیغاتی

در آن وظایف هر یک از قسمتهای دفتر تبلیغاتی برنامه ریزی می گردد، به عنوان مثال سهم بازار مطلوب و مورد انتظار مدیران شرکت چقدر است ؟

۳ . محاسبه و بودجه بندی تبلیغات

با توجه به مراحل قبلی مشخص می شود که چه بودجه ای برای تبلیغات، بازدهی بهتری ایجاد می نماید. به عنوان تبلیغات در تلویزیون و ماهواره و شبکه های خارجی پربیننده بسیار گران است.

۴ . برنامه ریزی گروه خلاقیت

این مرحله شامل برنامه ریزی برای گروه خلاقیت است. فراموش نکنید که مهمترین اشتباهات در این مرحله انجام می شود و تصمیم گیری اشتباه در این مرحله ممکن است منجر به بدهکار شدن و ورشکست شدن گردد. همه خلاقیت ها باید در راستایی باشد که مورد توجه مشتریان واقع شود.

۵ . انتخاب رسانه Media

در این مرحله به دقت مشخص می شود که با توجه به اطلاعات مراحل قبل، از چه رسانه هایی و چه مقدار فضا و زمان، و چند نوبت تکرار باید در نظر گرفته شود.

۶ . برنامه ریزی گروه طراحی نسخه

در این مرحله، شرح وظبفه و برنامه کار طراحان هنری و اجرایی نسخه اولیه تعیین می گردد. این مرحله باید توسط افراد خبره صورت پذیرد تا کیفیت ایده های ارائه شده در حد قابل قبولی آماده گردند.

۷ . آزمایش و بازبینی پیش از انتشار نسخه

باید از شیوه های مختلف نظرسنجی استفاده شود تا مشخص گردد که آیا از نسخه ها استقبال خواهد شد؟ و استقبال چگونه خواهد بود؟ همچنین در این مرحله، ممکن است برخی از امور به مراحل قبلی بازگردانده و از نو اجرا شوند! طراحان برتر از برگشتن به مرحله اول هرگز هراسی ندارند و همواره اجرای پروژه ای را در دست می گیرند که از اثربخشی آن مطمئن باشند.

۸ . برنامه ریزی برای گروه تولید نهایی

نسخه ها و دستورالعمل ها باید به گروه تولید داده می شود تا متون چاپ، برنامه های رادیویی و تلویزیونی، بیلبوردها، آگهی های پستی و پیامکی تولید یا به اجرا گذاشته شوند. ممکن است امور اجرایی مرحله خارج از موسسه انجام شود که احتمالا هیچ تخصصی در تبلیغات ندارند . به عنوان مثال ساخت ماکت

۹ . نظارت بر اجرای صحیح برنامه ها

مسئولین و مشاوران تبلیغاتی باید بر اجرای صحیح برنامه نظارت داشته باشند تا مطابق نظر آن ها تبلیغات برای مخاطبان اکران شود. برخی جزئیات در خلال اجرای برنامه ها قابلیت تصمیم گیری می خواهند و باید بهترین تصمیم را در مورد آن ها اتخاذ نمود.

گروه طراحان برتر مشاور و مجری تبلیغات علمی در کشور بوده و همواره رضایت مشتریان را به عنوان اصل بنیادی خود در نظر می گیرد.

مطالب مرتبط