آیا با تبلیغ نویسی بر مبنای پاستور آشنا هستید ؟

روزانه متنهای تبلیغاتی فراوانی طراحی می شود. کارکرد اصلی متنهای تبلیغاتی این است که بهتر بتوانند محصول عرضه شده را به مشتریان معرفی کنند.

در این میان برخی از افراد پس از تهیه تبلیغ های خود موفقیت لازم را به دست نمی آورند. در بسیاری از این موارد ، غالباً افراد با چارچوبهای تبلیغ نویسی آشنایی ندارند. در این مقاله قصد داریم یک چارچوب کلی و اصلی برای تبلیغ نویسی را به شما معرفی کنیم که از آن  با نام پاستور یاد کردیم. در این گونه تبلیغ نویسی باید به موارد زیر توجه کنید:

یک) شخص و مخاطب اصلی (p)

برای شروع تبلیغ نویسی باید توجه کنید که با چه دسته ای از افراد مواجه هستید و چه نوع افرادی مخاطبان اصلی شما هستند. در واقع باید بدانید که پیام خود را به گوش چه کسانی می خواهید برسانید. همچین باید بدانید این دسته از افراد چه مسئله یا مشکل اصلی دارند که قرار است شما با محصولتان مشکل اصلی آنها را برآورده کنید.

برای این کار باید بدانید که مشتریان یا مخاطبان شما به چه چیزی فکر می کنند و در ذهن آنها چه نوع افکاری در جریان است. این کار به شما کمک می کند تا مشتریان خود را به خوبی درک کنید و احساسات آنها را به طور کامل حس نمایید و همین کار برای درک بهتر آنها و حسی که نسبت به محصول شما دارند را متوجه بشید.

دو) آرزوهای مشتریان (A)

 برای اینکه بتوانید خودتان را با مشتریان هم سلیقه و هم فکر و صمیمانه نشان دهید باید بتوانید این حس را به آنها منتقل کنید که می توانید آرزوهای آنها را درک کنید. غالباً مشتریان خواسته ها و آروزهایی دارند که انتظار دارند محصولات تولید شده بتواند این نیاز یا خواسته های آنها را برآورده کند.

به همین دلیل در صورتی که شما این خواسته ها و آرزوها را نادیده بگیرید به احتمال زیاد متنهای تبلیغاتی شما نتواند توجه آنها را جلب کند ؛ اما در صورتی که شما بتوانید این پیام را در متنهای تبلیغاتی خود به آنها منتقل کنید که محصولتان می تواند نیاز آنها را برآورده نماید می توانید توجه آنها را جلب کنید.

سه) نشان دادن سیستم به مشتریان (S)

پس از اینکه توانستید به مشتریان نشان دهید که به دنبال برآورده کردن آرزوهای آنها هستید باید سیستم یا فرآیندی که موجب حل مشکل آنها می شود را به مشتریان نشان دهید. گاهاً فقط با پیامهای تبلیغاتی و نوشته های شما نمی توانید این تفکر را به مشتریان خود القا کنید که می توانید مشکل آنها را برآورده کنید بلکه باید فرآیندی که طی می کنید تا مشکل آنها را برآورده کنید را برای آنها بیان کنید. حتی می توانید برای جذاب کردن داستان خود ، مسیری که برای رسیدن به راه حل را طی کرده اید به آنها بگویید.

چهار) ایجاد تغییر و تحول (T)

بسیاری از مردم تمایل دارند زمانی که یک محصول یا خدماتی را خریداری می کنند تغییر و تحول را در زندگی خود احساس کنند. اگر قرار است محصولی را خریداری کنند که با محصول قبلی تفاوتی ندارد یا نمی تواند موجب تغییر و تحول در زندگی و تجربه آنها شود انگیزه کافی برای خرید آن محصول پیدا نخواهد شد.

پنج) ارائه پیشنهادات (O)

در این مرحله باید پیشنهادهایی که برای مشتریان دارید را بیان کنید. آنها پس از توصیفات شما منتظر آن هستند تا ببینند پیشنهاد شما برای تجربه تغییر و تحول در زندگی آنها چیست ؟ پس بهتر است در این قسمت به پیشنهادهایی که برای مشتریان خود دارید اشاره کنید تا بتوانید به آنها نشان دهید که برای آرزوها و خواسته های آنها پیشنهاداتی دارید که می تواند زندگی آنها را دچار تحول کند.

شش) عکس العمل نشان دادن ( R)

در این مرحله باید عکس العمل خود را به مشتریان نشان دهید و به آنها بگویید که محصول شما می تواند نیازهای آنها را برآورده کند. بنابراین با خرید کردن آن می تواند تغییرات را در تجربه خود احساس کند. همچنین به آنها بگویید که برای خرید یا سفارش محصول شما چه کاری می توانند انجام دهند.

مطالب مرتبط