امضا قرارداد با شرکت شهد سلامت حکیم

۲۱ فروردین | امضا قرارداد با شرکت شهد سلامت حکیم

امضا قرارداد با شرکت تلاش به منظور طراحی بسته بندی ، لوگو ، بروشور ، کاتالوگ ، برچسب کالا یا لیبل شرکت شهد سلامت حکیم در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب بسته بندی ، لوگو ، بروشور ، کاتالوگ ، برچسب کالا یا لیبل  شرکت شهد سلامت حکیم به طراحان برتر سپرده شد

مطالب مرتبط