بسته بندی ایران کوه

۱۲ تیر | امضا قرارداد طراحی صنعتی شیشه 

شرکت تولید عسل سلامت در شهر خوانسار استان اصفهان واقع شده است. این شرکت محصولات خود را طی چند دهه علاوه بر بازارهای داخلی ، به کشورهای مختلف نیز صادر نموده است. برند جدید این شرکت با عنوان برند ایران کوه اخیرا در اداره ثبت علائم تجاری ثبت گردیده است. محصولات جدید با برند عسل ایران کوه در بسته بندی جدید بزودی وارد بازار می گردد. طراحی لوگو جدید ایران کوه هفته گذشته در کانون طراحان برتر انجام شد. این هفته طراحی شیشه های جدید ایران کوه هم به کانون طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط