تبلیغ مانند مواد مخدر عمل می کند (شماره دو)

از مدل های حافظه و فراموشی در تبلیغات چاپی مانند کاتالوگ

در یک مهمانی شلوغ، اگر بخواهید با کسی معاشرت کنید، باید با صدای بسیار بلند صحبت کنید. هرچه تعداد صداها و رقابت بیشتر باشد، باید بلندتر صحبت کنید. در میان این شلوغی، برای اینکه صدای شما شنیده شود باید داد بزنید. در تبلیغات تلویزیونی هم برای آن که دیده شوید باید فریاد بزنید هر چه شلوغی تبلیغات تلویزیونی بیشتر باشد بیشتر باید صدای خود را بلند کنید، به عبارت دیگر هر چه تعداد رقبای تبلیغاتی مثلا در طراحی کاتالوگ شما بیشتر باشد، باید تلاش و پول بیشتری صرف کنید تا پیام شما ابلاغ و منتشر شود.

حتی زمانی که شما تلاش بیشتری نیز می کنید ممکن است صدای شما شنید نشود به خصوص اگر افراد اطراف شما به شما و تبلغات چاپی شما مانند کاتالوگ توجه نکنند و یا حواس خود را معطوف به مکالمات فرد دیگری کرده باشد و یا در موضوع دیگری در فکر فرو رفته باشد.

دیدگاه عموم درباره حافظه این می باشد که یک اثر ذهنی در حافظه یا باقی می ماند و یا از بین خواهد رفت. شما یا می توانید آن را به خاطر آورید و یا خیر. این مدل از حافظه به شکلی قابل اثبات، اشتباه است.

تا کنون چند بار سعی کرده اید نام کسی را، علی رغم آن که می دانید در حافظه دارید، به یاد آورید، ولی نشده؟ فراموشی بیش از آن که مربوط به ذخیره سازی در حافظه باشد، با «عدم توانایی و بازگشت» سرو کار دارد.

معمولا مشکل آن نیست که ذخیره سازی در حافظه صورت نگرفته است.

مشکل، عدم توانایی در به خاطر آوردن، به هنگامی که به آن نیاز است می باشد.

به گفته محققان و واحد تحقیق و توسعه شرکت طراحان برتر اگر فرض شود که کار حافظه شبیه به ذخیره سازی اطلاعات در قفسه بایگانی ذهن است و به روشن شدن مطلب بسیار کمک می کند. اگر اطلاعات وارده به خوبی بایگانی شود- به عنوان مثال یک تبلیغ کاتالوگی در یک جای معین قفسه بایگانی گردد- می توان به سرعت و به سهولت، زمانی که مورد نیاز است، به آن دست یافت. با این حال، اگر با حواس پرتی و بدون انگیزه اطلاعات به ذهن وارد شود، بی آنکه توجهی به آنچه می کنید به عمل آورید و ندانید که در کدام قفسه آن را بایگانی کرده اید، برگردان آن بسیار سخت و غیر ممکن خواهد بود. اضافه بر آن قادر نخواهید بود که به سرعت، اطلاعات مورد نظر را بازگشت دهید. تنها را دست یابی به آن این موضوع است که تمامی قفسه بایگانی و هر یک از پرونده های ممکن را به شکل دشواری جستجو کنید. بنابراین، به هر منظوری اطلاعات از لحاظ کارکردی مفقود شده هستند.

اطلاعات می توانند از لحاظ کارکردی مفقود شوند. زیرا زمان زیادی از آن گذشته. اطلاعات ممکن است به خاطر آثار تداخلی تصاویر رقابت کننده که قبلا راجع به آن ها بحث شد نیز از نظر کارکردی مفقود شوند. اثرات اخلال کننده را می توان چنین تجسم کرد که فرد می خواهد چندین اطلاع مشابه را در یک پرونده ذخیره کند. هر چه پرونده شلوغ تر شود، به هنگام مراجعه به آن برای بازگشت دادن یک اطلاع معین، به زمان طولانی تری نیاز خواهد بود.هنگامی که یک مصرف کننده در معرفی آگهی ها و کاتالوگ ها رقابت کننده قرار می گیرد، چنین اتفاقی می افتد. تبلیغ هایی که قبلا ذخیره شده اند، موجب اخلال می شوند زمانی که بیننده چندان درگیر تبلیغ نباشد، این نوع از درون داده های حافظه و اثرات اخلال کننده تماما بیشتر مشهود می شود.

راه دیگر برای تصور کردن آنچه به هنگام مواجه با چند کاتالوگ رقابت کننده روی می دهد تداوم ارسال کاتالوگ و دیگر موارد تبلیغی می باشد.

مطالب مرتبط