ساختار کلی طراحی سالنامه برای شرکتها یا سازمانها

معمولاً بسیاری از سازمانها یا شرکتها تعدادی سالنامه در سال چاپ می کنند که در قسمتهای مختلف سازمان یا شرکت از آنها استفاده می شود.

گاهی نیز جنبه تبلیغاتی به خود گرفته و ممکن است به مراجعین یا به افرادی که با آنها سر و کار دارند از این سالنامه ها بدهند. در صورتی که بخواهیم سررسید ی را برای یک شرکت یا سازمان طراحی کنیم باید نکات زیر را رعایت کنیم. هر سالنامه یا سر رسید دارای سه بخش عمده است:

یک) قسمتهای ابتدایی یا مقدماتی سالنامه

در این بخش از سالنامه ، معمولاً مطالبی مقدماتی ممکن است با یک شعر ، نام خدا یا تبریک سال نو آغاز شود. همچنین ، در این صفحات است که شرکتها یا سازمانها مطالبی را جهت معرفی خود در آن می نویسند.

دو) قسمتهای میانی سالنامه

پس از اینکه قسمتهای نخستین یا مقدماتی سررسید را بنا به سفارش صاحبان شرکتها یا سازمانها طراحی کردید و مطالب یا تصاویر مقدماتی را در آن مشخص کردید ، نوبت به بخش میانی سالنامه می رسد. اگر در سالنامه هایی که در تا کنون استفاده کرده اید نگاه کرده باشید ، متوجه می شوید که قسمتهای میانی این سالنامه ها به شکل دفترچه یادداشت طراحی می شود و فقط در قسمتهای بالای صفحه و پائین آن با توجه به اینکه این سررسید مربوط به چه شرکتی است یا تمایل دارند چه مطالبی درج شود کمی نوشته یا تصویر کوچک ممکن است ثبت شده باشد. ولی عمده قسمتهای آن یک دفترچه یادداشت است. قسمتهای میانی که هم تقویم هستند و هم دفترچه یاد داشت معمولاً ممکن است به شکلهای مختلف طراحی شوند از جمله:

۱) روز شمار

در این نوع از سالنامه ها ، معمولاً هر یک از روزهای سال را در یک صفحه جداگانه طراحی می کنند و تنها ممکن است روزهای ۵ شنبه و جمعه را در یک صفحه طراحی کنند.

۲) دو روز شمار

در سالنامه های دو روز شمار ، هر یک از سالنامه را به دو روز اختصاص می دهند که در این صورت صفحات سالنامه به دو بخش تقسیم می شود و در شرکتها یا سازمانهایی که میزان یادداشتهای روزانه کمتری دارند می تواند مناسب ترین طراحی باشد.

۳) هفته شمار

در این سالنامه ها نیز ، تمامی روزهای هفته در یک صفحه طراحی می شوند و برای شرکتهایی مناسب است که فعالیتهای آنها باید هفتگی برنامه ریزی شود ، زیرا در یک نگاه کلی می توانند یک هفته را به طور کلی تجسم کنند.

سه) قسمت انتهایی

در قسمت انتهایی این سالنامه ها مجدداً شما باید تصاویری مربوط به شرکت را طراحی کنید. ممکن است در این قسمت از شما بخواهند که تمامی شماره تلفن هایی که مربوط به شرکت است را در آن چاپ کنید یا توضیحات و تبلیغاتی را در انتهای آن اضافه کنید.

پس بهتر است برای طراحی هر نوع سالنامه ای برای هر شرکت یا سازمانی به ساختار کلی آن توجه داشته باشید و تمامی بخشهای مختلف آن را به درستی طراحی کنید. نکته ای که وجود دارد این است که هر یک از این بخشها می تواند بنا به درخواست صاحبان شرکتها طراحی شود و در این زمینه کاملاً انعطاف پذیری وجود دارد ولی ساختار کلی باید این سه بخش باشد.

مطالب مرتبط