طراحی بروشور هوش نیک

۲۷ اردیبهشت | امضا قرارداد طراحی بروشور

یکی از سازمان ها و موسسات پیشرو در زمینه تحقیقات هوش کودک در ایران ، مرکز تحقیقات و توسعه هوش کودک نیک می باشد. طراحی بروشور خدمات موسسه هوش نیک به کانون طراحی و تبلیغات طراحان برتر سپرده شد. در گذشته نیز ست اداری و لوگو این موسسه توسط کانون طراحان برتر طراحی و چاپ شده بودند. این مرکز در مورد هوش کودک فعالیت دارد.

مطالب مرتبط