طراحی بسته بندی سبز بهار

طراحی بسته بندی حبوبات

یکی از شرکت های قدیمی و معتبر بسته بندی حبوبات در بازار ایران ، شرکت سبز بهار می باشد. طراحی بسته بندی کلیه محصولات این شرکت به کانون طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط