طراحی بسته زعفران

۲۰ دی | امضا قرارداد طراحی بسته بندی

مدتی است که شرکت های تولید کننده و فراوری زعفران در کشور به فکر ساخت و اراپه بسته بندی های متمایز برای بازارهای صادراتی هستند. این محصولات ارزنده که به عنوان یکی از نمادهای ایران شناخته می شود، به زودی در کانون طراحان برتر ، با بسته بندی ۱۰۰ درصد متمایزی طراحی می گردد. این طراحی پس از ثبت در عنوان یک ایده برای کارفرما، در لیست نمونه کارهای زعفران در کانون طراحان برتر رونمایی می گردد.

مطالب مرتبط