طراحی جعبه همبرگر دارا

۲۵ تیر | طراحی جعبه همبرگر دارا

یکی از شرکت های صنایع غذایی موفق در کشور ، شرکت دارا می باشد. طراحی لیبل برخی از محصولات این شرکت در سال گذشته توسط کانون طراحان برتر طراحی گردید. امسال نیز طراحی جعبه همبرگر این محصولات به کانون طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط