لیبل عسل زاگرس

۲۹ تیر | طراحی لیبل عسل

یکی از شرکت های فعال در زمینه تولید عسل در کشور و در شهر خوانسار ، شرکت عسل زاگرس می باشد. طراحی لیبل ظروف جدید این شرکت ، به کانون طراحان برتر سپرده شد. به زودی از این لیبل ها رونمایی می شود.

مطالب مرتبط