طراحی جعبه کیک کتو ایران

طراحی جعبه پودر کیک 

یکی از شرکت های نوظهور با فرمولاسیون جدید در بازار ایران ، شرکت کتو ایران می باشد. طراحی جعبه کلیه محصولات این شرکت به کانون طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط