طراحی جلد کتاب هوش نیک

۱۷ مرداد | طراحی جلد کتاب و سی دی

موسسه استعدادیابی هوش نیک در سال ۹۷ همکاری خود را با کانون طراحان برتر آغاز نمود. در مرداد ماه ۹۸  طراحی جلد کتاب و همچنین کاور سی دی های آموزشی این مجموعه به کانون طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط