طراحی خبرنامه و مجله

مجله یا خبرنامه، نشریه ای است که برای روشن کردن افکار مردم در زمینه های مختلف اجتماعی، سیاسی، علمی، فنی یا ادبی و ترقی دادن سطح معلومات مردم و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام المنفعه و انتقاد و اصلاح اندیشه در امور عمومی، به طور منظم و در زمان معینی منتشر می شود»

اولین ارزش و اهمیت مجله یا خبرنامه، ظاهر آن، مانند : عکسهای رنگی، کیفیت کاغذ، تصویر پردازی استادانه و استفاده از رنگ و…. است که کل این مجموعه در صفحه آرایی گنجانده می شود. صفحه آرایی عبارت است از طرح ریزی برای یک صفحه یا گروهی از صفحه ها. عناصری در صفحه آرایی به کار گرفته می شوند که کار برد هر کدام از آنها پیرو اصول و قواعد مخصوصی است، هر چند که در مجموع ذوق و سلیقه هنرمند نقش غیرقابل انکاری در صفحه آرایی تخصصی و جذاب دارد. نام مجله، قطع، رنگ، عکس، طراحی صفحه ها، تیتر و سوتیتر، ستون بندی و انتخاب حروف، از جمله عناصر مهم صفحه آرایی یک مجله به شمار می روند.

نام مجله یا خبرنامه

نام مجله یا خبرنامه، یک علامت تجاری یا نشانه است. نام،باید مشخص، چشمگیر و به آسانی قابل شناسایی و در عین حال جالب باشد، نام، معمولا در بالای جلد چاپ می شود و سه اصل ظاهر خوشایند، درک آسان و جذابیت بصری باید در آن رعایت شود. عنوان مجله یا خبرنامه بهتر است طراحی شود تا اینکه حروفچینی شود.

روی جلد

عنصر بعدی که نظر مخاطب و خواننده را به خود جلب می کند، روی جلد است. چند عامل، طرح ظاهر و روی جلد مجله یا خبرنامه  را تعین می کند. عوامل مزبور به قرار زیر است:

الف : تخصصی یا عمومی بودن مجله یا خبرنامه
ب: عوامل فرهنگی

ج : مخاطبان خاص،عامل دیگری است که ترکیب و ظاهر روی جلد را تعیین می کند. چنانکه تصویرهای روی جلد مجله های کودکان با مجله های ورزشی کاملا متفاوت است.

 د:حوادث، تنشها و دگرگونیهای اقتصادی،سیاسی و اجتماعی که باعث دگرگونیهای عمده در جامعه می شود، نیز به صورت مقطعی بر روی جلد ها اثر می گذارد .www.ARTP30.com

روی جلد مجله یا خبرنامه باید در خور شخصیت و محتوای مجله یا خبرنامه باشد، درعین حال، ضروری است که روی جلد توجه مخاطب را جلب کند ومیل به ورق زدن و توجه به محتوا را در وی برانگیزد. تصویر پرداز ی روی جلد می تواند نمونه ای انتخابی از محتوای داخلی مجله باشد که در این صورت، خواننده را به درون مجله راهنمایی می کند. چند عامل زیر را می توان به عنوان عامل موثر در موفقیت روی جلد مطرح ساخت:

• طرح و تصویر پردازی در هر شماره، تنوع کافی را داشته باشد.
• طرح روی جلد عجیب، و نا آشنایی آن با ذهن، تا حدود زیادی به موفقیت مجله کمک می کند، مشروط بر اینکه میزان این عجیب بودن به   حدی نباشد که تماشاگر را دلزده کند، بلکه باید چنان باشد که، خواننده را مجبور به کنجکاوی کند.

همچنین در طراحی روی جلد به چند سوال باید پاسخ داد :

آیا کاغذ روی جلد از جنس کاغذ عالی انتخاب شده است؟
مجله در چه مکانی برای فروش عرضه خواهد شد؟
مجله برای چه گروهی منتشر می شود؟

تصویر شخصیتهایی که برروی جلد به کار گرفته می شوند، باید به گونه ای انتخاب شود که زاویه نگاه تصویر به درون مجله باشد. علاوه بر این تصویر ها باید آن چنان بر روی جلد به کار روند که سنگینی تصویر حتما در پایین صفحه قرار گیرد. در هر صورت، رابطه ترکیب تیتر ( تیتر ی که از مطالب داخل برای روی جلد برگزیده شده ) و تصویر روی جلد باید حتما رعایت شود و چنان نباشد که با یکدیگر بیگانه باشند. عکس در بسیاری از موارد، به خودی خود، ارزش پیام رسانی دارد؛ در حالی که ممکن است پیام یا خبری را تکمیل کند و گاه به جای پیام یا خبر بنشیند.
عکس، خواننده را به طور مستقیم در کوران حوادث قرار می دهد و در عین حال، او را سرگرم نیز میکند. عکسهایی که در مجله ها چاپ می شوند، چهار نوع هستند:

۱- عکسهای منفرد با تیتر و شرح عکس جداگانه؛
۲- عکسهای منفرد، داخل یک متن و خبر؛
۳- عکسهای پی درپی (مانند باندهای تصویری)؛
۴- عکسهای مونتاژ.

هر عکس یا تصویر دارای زاویه دید مخصوصی است. این زاویه، مسلط به نقطه ای است که تصویر به آن نگاه می کند. اگر تصویری به سمت چپ نگاه کند، عمل پیاده کردن آن در سمت راست صفحه است. در مورد تصویرهای اشخاصی که دارای زاویه دید خنثی نیستند. یعنی به یکی از سمتهای راست، یا چپ تمایل دارند. باید دقت شود که تاحد ممکن، آنهایی انتخاب شوند که زایه دید به سمت داخل مجله باشد، در انتخاب عکس برای مجله چند اصل را باید مورد توجه قرار داد:

آیا عکس ارزش خبری دارد و می تواند قدرت تجسم را در بیننده تقویت کند؟
آیا عکس ارزش هنری دارد؟
آیا عکس اختصاصی است؟

 

طراحی صفحه

طراحی صفحه این چند وظیفه اساسی را در مجله یا خبرنامه عهده دار است.

اطلاع می دهد ،  توجه را جلب می کند ؛  سرگرم می کند ؛  و آگاه می سازد.

 طراحی صفحه در واقع ترکیبی است که از تصویر؛ حروف، رنگ و.. به وجود می آید. در طراحی مجله یا خبرنامه (جز روی جلد) باقی صفحه ها، به صورت زوج هستند. و بیننده همواره دو صفحه را با هم می بیند. بنابراین هیچ صفحه ای بدون در نظر گرفتن صفحه مقابل خود نباید صفحه آرایی شود. در صفحه آرایی یک صفحه گسترده هموراه لازم است که برحاشیه بین دو صفحه غلبه شود. دو صفحه روبرو را می توان با عواملی مانند نوع حروف، تصویر پردازی، رنگ، فضای سفید، حروفچینی، کادر، و یا ترکیبی از تمامی این عوامل به هم ربط داد. از جمله عوامل مهمی که دو صفحه را به هم مربوط می سازد. عکس افقی است که حاشیه بین دو صفحه را از بین می برد.
برای مشخص کردن دو موضوع مختلف از یکدیگر در یک شماره مجله یا خبرنامه، می توان از دو آرایش ستونی متفاوت استفاده کرد. طراحی صفحه باید چنان با موضوع هماهنگ باشد که طراح آن را حس کند. در عین حال، سلیقه خواننده را نیز باید در نظر داشت. باید توجه داشت که طراحی صفحه ها یک هنر و کار عملی است. یعنی تنها برای به وجود آوردن یک کار هنری نیست بلکه نتایج عملی آن نیز در طرح دخالت دارد.

رنگ

رنگ، عنصر بسیار موثری برای مجله یا خبرنامه است و عکس العملهای آنی را در مخاطب ایجاد می کند. تاثیر رنگ آمیزی جالب روی جلد، بیشتر از تیترهای هیجان انگیز است.زیرا رنگ آمیزی در زمانی کوتاه دیده می شود، در حالی که تیتر جالب را باید اول دید. بعد خواند و در مرحله سوم آن را فهمید، و درک کرد. بهترین رنگها برای روی جلد رنگهای کنتراست (متقابل) است و درحالی که برای ایجاد یک فضای جالب، برای آسان خواندن، لازم است از رنگهای هارومونیزه (هماهنگ) و تنالیته استفاده کرد.رنگ حروف متن، باید کاملا سیاه چاپ شود، چون چاپ سیاه حروف (بویژه حروف خیلی ریز)، اغلب خاکستری به نظر می رسند.
استفاده از چاپ حروف رنگی برروی متن تصویر، دقیقا باید با توجه به رنگ اصلی تصویر متن صورت گیرد. یعنی اگر رنگ در تصویر متن نارنجی است بهترین نوع رنگ حروف چاپ شده روی این تصویر آبی است.

تیتر و سوتیتر

تیتر باعث تمرکز خواننده بر روی موضوعی خاص می شود، و میتواند با حروف و صفحه آرایی مناسب خواننده را جذب کند. تیتر در عین حال، خواننده را به سرعت با موضوع مربوط می سازد. کاربرد تیتر در مجله مانند تصویر پردازی است. یعنی نوع آرایش و اندازه حروف تیتر باید برای موضوعی که شرح می دهد مناسب باشد.
در مجله ها یا خبرنامه ها معمولا از تیتر های کوتاهتر استفاده می شود. در حقیقت یک تیتر ده حروفی در مجله یا خبرنامه، کمی غیر عادی است واندازه حروف تیتر باید آنقدر بزرگ باشد که توجه خواننده را به خود جلب کند. همچنین فضای سفید زیاد و مناسبی در اطراف صفحه باید باشد تا با تقابل در صفحه، باعث جلب توجه بیشتری شود. روشهای متنوع تری از کاربرد تیتر در صفحه رایج است برای انتخاب

طراحی خبرنامه و مجله

اندازه تیتر با توجه به اهمیت مطالب یا خبر، چند نکته را باید در نظر داشت:

الف ـ پهنای تیتر (یک ستونی….) چقدر باشد؟
ب- تیتر چند سطری باید باشد؟
ج- تعداد حروف تیتر و اندازه آنها در ستونها و سطرها چقدر باید باشد؟

ساده ترین تیتر یک خطی است. ولی اکثر تیترها طولانی تر از آن هستند که در یک خط جای بگیرند. تیتر ها را معمولا با شکلهای هندسی خاصی در داخل ماکت صفحه قرارمی دهند. تیترها را از نظر تعداد ستون و سطر می توان به تیتر یک ستونی یک سطری، یک ستونی چند سطری، یک سطری سراسری، و چند سطری سراسری تقسیم کرد. از شکلهای دیگر آرایش تیتر، پلکانی، هرم وارونه، مثلثی، نامساوی و متمرکز، نامساوی و متمایل به راست می توان نام برد.
تیتر مجله را می توان در هرجای صفحه به کار برد به شرطی که قدرت کافی برای جلوه در فضای سفید را از نظر اندازه داشته باشد. سوتیتر بعد از تیتر، دومین متنی است که توسط خواننده مطالعه می شود. سوتیتر به لحاظ حروف کوچکتر از تیتر، ولی بزرگتر از متن اصلی است و وظیفه آن توسعه و توضیح ایده بعد از تیتر است و توجه بیشتر به پیام یا مطلب را باعث می شود.بنابراین، سوتیتر باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا توجه لازم را در متن مطالب ایجاد کند.

حروف

«حروف» از عناصر مهم دیگری است که در صفحه آرایی مجله یا خبرنامه باید به آن توجه کرد. مهمترین مشخصه حروف، اندازه های متفاوت آنهاست. واحد اندازه گیری حروف «پوینت» می باشد و هر پوینت، برابر ۱/ ۷۲ اینچ است. ریزترین حروف، ۴ پوینت و درشت ترین آنها، ۸۴ پوینت است.
اندازه حروف در تیتر، سوتیتر و لید متن اصلی متفاوت است. معمولا تیتر، بزرگتر از سوتیتر و سوتیتر بزرگتر از متن اصلی ولید مشخصتر از حروف متن هستند. آرایش حروف( متن) در صفحه، در قالب ستون بندی صورت می گیرد. ستون بندی مجله یا خبرنامه ممکن است دو، سه، یا حتی چهار ستونی باشد.
تعداد ستونها معمولا به روش و سبک مجله تنظیم می شود.

حروفچینی به شیوه های مختلف صورت می گیرد. مهمترین آن، حروفچینی با ماشین تحریر، تایپ،خطوط تحریری (شابلون) و حروف برگردان، حروفچینی دستی، حروفچینی ماشینی، فتوتایپ، لاینوترون، لاینوفیلم، فتو ترونیک، اینتر تایپ، لاینو تایپ و فتو تایپ است.

مجله یا خبرنامه الکترونیکی چیست؟

یک مجله یا خبرنامه الکترونیکی نشریه‌ای است که ویژگیهای مجلات یا خبرنامه های چاپی را حفظ نموده، با عنوانی مشخص در شماره‌های پیاپی و منظم از نویسندگان گوناگون به صورت الکترونیکی تولید و توزیع می‌شود و دارای قابلیتهای مختلف جستجو ، ذخیره ، چاپ و بازیابی اطلاعات بوده و همواره روزآمد باشد. نوع اینترنتی این مجلات یا خبرنامه ها را مجلات یا خبرنامه های اینترنتی می‌گویند. انواع مختلفی از این مجلات یا خبرنامه ها به صورت لوح های فشرده (CD)، سایتهای اینترنتی، پایگاههای اطلاعاتی و …. وجود دارد که همراه با نسخه چاپی منتشر ‌می‌شود. لازم به ذکر است گاهی از روی اشتباه عبارت مجلات یا خبرنامه های الکترونیکی به منظور تعریف مجلات یا خبرنامه هایی که به طور محض دیجیتالی هستند و فقط به صورت پیوسته وجود دارند و نسخه‌ چاپی از آنها منتشر نمی‌شود نیز اطلاق می‌گردد.

www.ARTP30.com
تقسیم‌بندی مجلات و خبرنامه های الکترونیکی
بطور کلی مجلات یا خبرنامه های الکترونیکی بر اساس روش تهیه و سفارش، نوع اطلاعات و قالب ارائه آنها به دسته‌های زیر تقسیم می‌شود:
• بر حسب روش تهیه و سفارش :
-اشتراک کامل مجله یا خبرنامه
-دریافت مقالات مورد درخواست به جای مجلات  یا خبرنامه
-انعقاد قرارداد با مدت معین (کمتر از مدت اشتراک کامل)
-رایگان
• بر حسب نوع اطلاعات :
-حاوی متن کامل (full text) مقالات مجلات یا خبرنامه ها
-حاوی اطلاعات کتاب‌شناختی (bibliographic) و یا چکیده مقالات
• بر حسب قالب (format) اطلاعات :
-با استفاده از شبکه گسترده جهانی (Internet) به صورت (online)
-لوح فشرده (CD) بصورت(off line)
-نصب قفل سخت افزاری و استفاده از شبکه محلی

تخصص ما

تخصص ما تنها در طراحی و چاپ مجله یا خبرنامه خلاصه نمی شود.استفاده مناسب از تمامی موارد ذکر شده،زمان بندی،مکان استفاده،طریقه استفاده نیازمند تخصص خاص و تحصیلات مربوطه و تجربه مفید و کافی برای آن است.ما به شما گارانتی مطلوب ترین نتیجه ممکن را خواهیم داد.

خدمات ما

طراحی مجله یا خبرنامه شما علاوه بر اینکه توسط ما انجام خواهد شد.بنا به درخواست شما خدمات چاپ و یا تولید با خدماتی ویژه در زمینه حمل و نقل ارائه خواهد شد.