طراحی ست اداری

۱۴ مهر | طراحی ست اداری متمایز

یکی از شرکت قدیمی در زمینه ساخت کشتی در منطقه جنوب ایران ، شرکت ایلکا می باشد. این شرکت هلدینگ دارای بخش های تولیدی و بازرگانی بزرگی بوده و هم اکنون در راستای برنامه های برندینگ ، شرکت ایلکا قصد دارد تغییراتی در زمینه طراحی گرافیک خود ایجاد نماید. طراحی کارت ویزیت ایلکا به همراه سربرگها ، پاکت نامه و سایر عناصر توسط کانون طراحان برتر صورت خواهد پذیرفت.

مطالب مرتبط