طراحی لوگو فرنیان

۰۹ تیر | امضا قرارداد طراحی لوگو

یکی از شرکت های نوظهور در زمینه صنایع غذایی با محوریت سوغات مرغوب ایرانی ، برند فرنیان می باشد. طراحی لوگو فرنیان به کانون طراحان برتر سپرده شده است. اولین محصول شرکت فریان ، حلورده می باشد.

مطالب مرتبط