طراحی لوگو پرهام تجارت

۲۲ مهر | طراحی لوگو پرهام تجارت

یکی از شرکت های صنایع غذایی زیر مجموعه شرکت اتکا ، شرکت پرهام تجارت می باشد. این شرکت قصد دارد وارد شبکه بازاریابی و فروش چای در کشور شود. طراحی لوگو شرکت پرهام تجارت براساس رضایت مدیران سایر شرکت های اتکا ، به کانون طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط