طراحی لیبل شربت مصطفوی

۲۷ خرداد | طراحی لیبل زعفران

یکی از محصولات بنام و صاحب برند در زمینه تهیه و توزیع زعفران در کشور ، برند مصطفوی می باشد. این شرکت دارای تنوع بسیار زیاد محصولات است. طراحی لیبل محصولات این شرکت به کانون طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط