طراحی و چاپ ست اوراق اداری شرکت نفت گستر شیمیایی

۱۷ اردیبهشت | امضا قرارداد با شرکت نفت گستر شیمیایی

امضا قرارداد با شرکت نفت گستر شیمیایی جهت طراحی ست اوراق اداری و چاپ در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی و چاپ ست اوراق اداری شرکت نفت گستر شیمیایی به طراحان برتر سپرده شد

مطالب مرتبط