طراحی پست تبلیغاتی

۲۱ خرداد | طراحی پست تبلیغاتی

یک موسسه آموزش دوره های دبستاتی در ایالت کالیفرنیا در امریکا به نام هگزا ، متعلق به یک ایرانی می باشد. این موسسه طراحی پست های تبلیغاتی جهت انتشار در شبکه های مجازی خود را به کانون طراحان برتر سپرد.

مطالب مرتبط