طراحی پست در شبکه های اجتماعی

۱۰ آبان | طراحی پست شبکه های اجتماعی

یکی از مرکزهای فعال در زمینه خدمات استعدادیابی کودکان ، موسسه هوش نیک می باشد. طراحی پست برای شبکه های اجتماعی این مرکز به کانون طراحان برتر سپرده شد. کانون طراحان برتر افتخار همکاری با موسسه هوش نیک را طی ۱ سال اخیر داشته است.

مطالب مرتبط