عکاسی صنعتی از میوه خشک

۰۹ بهمن | عکاسی تبلیغاتی از برگه میوه

یکی از شرکت های نوظهور در زمینه چیپس میوه ، شرکت فنک می باشد. پس از طراحی لوگو و کارکتر محصولات فنک ، عکاسی صنعتی و تبلیغاتی جهت استفاده از بسته بندی محصولات این شرکت به کانون طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط