لوگو روغن موتور صدرا

۲۵ دی | امضا قرارداد طراحی لوگو 

یکی از شرکت های فعال در زمینه روغن موتور بالا دستی در بازار ایران ، شرکت صدرا می باشد. این شرکت روغن پایه از شرکت های بزرگ تولیدی مانند بهران و پارس تهیه نموده و به سایر شرکت های تولید کننذه روغن می فروشند. لوگو جدید این شرکت بازرگانی طی قراردادی به کانون طراحان برتر سپرده شد. بزودی طراحی لوگو روغن صدرا در وبسایت رونمایی می شود.

مطالب مرتبط